Esteu aquí

Contacte
Torrent Sellens, Joan

El grup d'investigació i2TIC té com a principal objectiu de recerca l'anàlisi transversal dels determinants i els resultats dels usos de les TIC i dels fluxos d'informació, comunicació i coneixement sobre les persones i les organitzacions.

A partir de l'establiment de les TIC com a tecnologies d'utilitat general i de la seva relació simbiòtica amb els fluxos d'informació, comunicació i coneixement, i2TIC té la intenció de desenvolupar una anàlisi transversal (tant des de la perspectiva de l'objecte material com des de la perspectiva de l'objecte formal) d'algunes dimensions, encara poc investigades al nostre entorn immediat, del procés de construcció de l'economia i la societat del coneixement.

Tot i que ja s'acumulen diverses experiències d'investigació que, des de diferents àmbits disciplinaris, han treballat aquest focus d'anàlisi encara hi ha pocs equips d'investigació que abordin l'anàlisi multidisciplinària d'alguns dels conjunts de determinants i de repercussions que la irrupció de les TIC, i dels processos de co-innovació que hi estan vinculats, generen a l'àmbit personal, econòmic, i social. Ens proposem, doncs, una anàlisi sistèmica, però a l'hora específica, dinàmica i relacional, sobre: 

a) les relacions de complementarietat que expliquen els usos de les TIC, i dels fluxos d'informació, comunicació i coneixement, per part de les persones i les organitzacions; i 
b) el conjunt de determinants (tecnològics i no tecnològics) que expliquen els resultats dels usos personals i organitzatius de les TIC i dels fluxos d'informació, comunicació i coneixement. 

Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis