Esteu aquí

Contacte
Torrent Sellens, Joan

El grup de recerca i2TIC és un grup transdisciplinar format per professors i investigadors de diferents àmbits de coneixement de les ciències socials que té com a principal objectiu l’estudi de les dimensions laborals, empresarials, econòmiques, socials, ambientals i de salut vinculades amb la transformació digital.

 Aquesta anàlisi s’articula a través de cinc principals programes d'investigació:

 

Economia, empresa i transformació digital. 

En aquesta línia s’investiguen els efectes econòmics i empresarials de la transformació digital. Estudiem com les tecnologies digitals, especialment la seva segona onada (robòtica i intel·ligència artificial, data driven-economy, plataformes col·laboratives), transformen l’activitat i els principals resultat empresarials i econòmics (innovació i emprenedoria, productivitat i competitivitat, treball i ocupació, sostenibilitat).

e-learning, treball i ocupabilitat.
En aquesta línia s’investiga la relació entre l’aprenentatge on-line i els resultats del treball (ocupació, salaris, ocupabilitat). Explorem com interaccionen la formació virtual, les característiques individuals i l’ocupabilitat dels treballadors.

Management sostenible.

Analitzem com l’estratègia, les pràctiques de gestió i el comportament organitzatiu connecten amb la sostenibilitat. Explorem el significat i les dimensions de la gestió sostenible dels recursos humans i investiguem els predictors individuals, grupals, organitzatius i tecnològics que generen un comportament econòmic, social i ambiental sostenible.

Salut digital i telemedicina.
En aquesta línia s’investiguen les formes digitals d’atenció sanitària i de prestació de serveis de salut. Estudiem com la salut digital i la telemedicina adopten i transformen les pràctiques dels professionals de salut, l’activitat assistencial, la relació professional-pacient, i els resultats (personals i organitzatius) de les entitats i els sistemes sanitaris.

Salut ocupacional i benestar laboral.

En aquesta línia, s’estudia la relació entre treball, salut i benestar laboral.  Investiguem la satisfacció i la qualitat del treball i els riscos psicosocials derivats de l’ús de la tecnologia. Explorem la interacció entre diferents característiques individuals i constructes psicosocials amb les dimensions del benestar laboral i la salut ocupacional.

Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis