Esteu aquí

Contacte
Canals Parera, Agustí

L'activitat del grup KIMO,  acreditat com a Grup de Recerca Consolidat de la Generalitat de Catalunya (AGAUR convocatòria 2014), es desenvolupa en l'àmbit de la gestió de la informació i del coneixement a les organitzacions. El grup està format per vuit investigadors, sis dels quals són doctors. L'enfocament de la recerca del grup és clarament interdisciplinària, aspecte afavorit per les diverses procedències acadèmiques dels seus membres (informació i documentació, organització d'empreses, management, enginyeria i ciències naturals).

La recerca del grup es focalitza en aspectes estratègics i organitzatius de la gestió de la informació i del coneixement a partir del desenvolupament de marcs teòrics, la utilització de models de simulació per ordinador, i l'estudi en profunditat de casos pràctics utilitzant tant metodologies quantitatives com qualitatives.

Actualment s'està aprofundint en diversos temes concrets:

· El paper del coneixement com a element estratègic fonamental de les organitzacions.
· La creació, transmissió i ús del coneixement en els grans experiments científics.
· Els fluxos d'informació i de coneixement a les xarxes socials.
· La funció intel·ligència competitiva i la utilització dels recursos derivats del capital social de les organitzacions.

Activitat R+D+i

Assesoria, consultoria i altres serveis