Esteu aquí

Resultats

  • TAMARIT, J.M; MALPICA, C; FERNÁNDEZ, V. (2022). "Co-Occurrence of Online and Offline Victimization: A Latent Class Analysis in University Students". Social Sciences. 11 (1), pàg. 1 - 15. ISSN: 2076-0760. DOI. 10.3390/socsci11010016
  • TAMARIT, J.M; AIZPITARTE, A; ARANTEGUI, L; ROMERO, P. (2022). "Judicial response to sexual assault and abuse: Relevance of legal and extra-legal factors in Judgments [Respuesta judicial a la agresión y al abuso sexual: Relevancia de los factores legales y extralegales en las sentencias]". Revista de Derecho Penal y Criminología. 3ª Época (27), pàg. 197 - 238. ISSN: 1132-9955. DOI. 10.5944/rdpc.27.2022.32088
  • TAMARIT, J.M; BALCELLS, M. (2022). "Between sanctity and real life: Child sexual abuse in the Catholic Church in Spain". Sexual Abuse. pàg. 1 - 24. ISSN: 1079-0632. DOI. 10.1177/10790632221078292
  • TAMARIT, J.M; AIZPITARTE, A; ARANTEGUI, L. (2021). "Child sexual abuse in religious institutions: A comparative study based on sentences in Spain". European Journal of Criminology. pàg. 1 - 14. ISSN: 1477-3708. DOI. 10.1177/1477370820988830
  • BALCELLS, M; TAMARIT, J.M. (2021). "¿Nosotros estamos haciendo esto? Percepción del fenómeno de los abusos sexuales de menores por una muestra de clérigos". A: TAMARIT, J.M. Abusos sexuales en la Iglesia Católica: Análisis del problema y de la respuesta jurídica e institucional. CIZUR: Aranzadi (Thomson - Reuters), pàg. 71 - 106. ISBN: 9788413911601.
  • TAMARIT, J.M; AIZPITARTE, A; HERNÁNDEZ, P; ARANTEGUI, L. (2020). "The impotence of criminal justice against gender-based violence: views of professionals and victims [La impotencia de la justicia penal ante la violencia de género: visiones de los profesionales y de las víctimas]". Revista Electrónica de Criminología. 3 pàg. 1 - 16. ISSN: 2695-2882.
  • TAMARIT, J.M. (2020). "Cybercrime: How to facilitate reporting and victim support [Ciberdelincuencia: facilitar la denuncia y el apoyo a las víctimas]". Revista General de Derecho Penal. (34), pàg. 1 - 23. ISSN: 1698-1189.
  • ELBERS, N; AKKERMANS, A; SOLETO, H; FIODOROVA, A; GRANÉ, A; TAMARIT, J.M; ARANTEGUI, L; PATRIZI, P; LEPRI, G.L; LODI, E; CHIRICO, D; LACE, I; VAIVODE, L; DILBA, J; BREKASI, A; SARIPAPA, N.Z; SPETSIDIS, N. (2020). "Fair and Appropriate? Compensation of Victims of Sexual Violence in EU Member States: Greece, Italy, Latvia, the Netherlands and Spain. Part II: State and Offender Compensation: Survey, Good Practices and Recommendations". FAIRCOM.
  • PEREDA, N; TAMARIT, J.M. (2019). "Gender-blind or evidence-blind in front of intimate partner violence? Comment to Ferrer-Perez & Bosch-Fiol, 2019 [¿Ciegos ante la Perspectiva de Género o Ciegos ante la Evidencia Empírica sobre la Violencia en las Relaciones de Pareja? Comentario a Ferrer-Pérez y Bosch-Fiol, 2019]". Anuario de Psicología Jurídica. 29 (1), pàg. 85 - 87. ISSN: 1133-0740. DOI. 10.5093/apj2019a6
  • TAMARIT, J.M; AIZPITARTE, A; HERNÁNDEZ, P; ARANTEGUI, L. (2019). "Com respon el sistema de justícia penal a les necessitats de les víctimes de violència de gènere? Percepció dels professionals i de les víctimes". Generalitat de Catalunya, Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.