Esteu aquí

Resultats

  • TERREN, L; BORGE, R. (2021). "Echo chambers on social media: a systematic review of the literature". Review of Communication Research. 9 ISSN: 2255-4165. DOI. 10.12840/ISSN.2255-4165.028
  • CERRILLO, A. (2021). "Integrity as a Tool to Prevent Conflict of Interest in Public Procurement [La integridad como instrumento para la prevención de los conflictos de intereses en la contratación pública]". Revista Digital de Derecho Administrativo. (25), pàg. 371 - 401. ISSN: 2145-2946. DOI. 10.18601/21452946.n25.12
  • , C; , S; , E; , V.A; , D.V; , A; CARDENAL, A.S; , C; , H; , K; , M; , S; , S; , S; , S; , S; , S; , T. (2021). "Navigating High-choice European Political Information Environments: A Comparative Analysis of News User Profiles and Political Knowledge". International Journal of Press/Politics. pàg. 1 - 23. ISSN: 1940-1612. DOI. 10.1177/19401612211012572
  • GALINDO, R. (2021). "Una aproximación a los límites municipales en la gestión de la crisis de la COVID-19". Anuario del Gobierno Local. 2020 pàg. 51 - 72. ISSN: 2013-4924.
  • VAN, P; TOTH, F; CASTRO, L; STETKA, V; DE, C; AALBERG, T; CARDENAL, A.S; CORBU, N; ESSER, F; HOPMANN, D.N; KOC-MICHALSKA, K; MATTHES, J; SCHEMER, C; SHEAFER, T; SPLENDORE, S; STANYER, J; STEPINSKA, A; STRÖMBÄCK, J; THEOCHARIS, Y. (2021). "Does a Crisis Change News Habits? A Comparative Study of the Effects of COVID-19 on News Media Use in 17 European Countries". Digital Journalism. pàg. 1 - 31. ISSN: 2167-0811. DOI. 10.1080/21670811.2021.1943481
  • CERRILLO, A; CASADESÚS, A. (2021). "Data governance for public transparency". El Profesional de la Información. 30 (4), pàg. 1 - 13. ISSN: 1386-6710. DOI. 10.3145/epi.2021.jul.02
  • CERRILLO, A. (2021). "Las limitaciones en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública identificadas a través del test de la ciudadana oculta". A: BOIX, A.; COTINO, L. Los límites al derecho de acceso a la información pública. VALENCIA: Tirant lo Blanch, pàg. 99 - 130. ISBN: 9788413559360.
  • GALINDO, R; LASPALAS, V; ROCA, M.L; RODRÍGUEZ, M. (2021). "La evaluación docente a través de grupos de discusión". A: ANGLÈS, B.; ROVIRA, I. Un nuevo impulso de las TIC en la docencia del Derecho. BARCELONA: Huygens Editorial, pàg. 225 - 236. ISBN: 978-84-17580-23-0.
  • CERRILLO, A; BOUSTA, R; GALINDO, R; VELASCO, C. (2021). Guia per a la personalització dels serveis públics a través de la intel·ligència artificial. BARCELONA: Escola d'Administració Publica de Catalunya (EAPC). ISBN: 978-84-18601-71-2.
  • BALCELLS, J; PADRÓ-SOLANET, A. (2020). "Crossing Lines in the Twitter Debate on Catalonia's Independence". International Journal of Press/Politics. 25 (1), pàg. 28 - 52. ISSN: 1940-1612. DOI. 10.1177/1940161219858687