Esteu aquí

Resultats

  • ALVAREZ, E.J; SUBERO, J.M. (2015). "Análisis de la red de transporte ferroviario de la región metropolitana de Barcelona". A: FIORI, M. ¿Cómo pueden ser sostenibles las ciudades conectadas?. BARCELONA: Editorial Oberta UOC, pàg. 71 - 95. ISBN: 9788491161233.
  • HERNÁNDEZ, M; ALVAREZ, E.J. (2015). "Urbanización y servicios urbanos en la ciudad de Barcelona. Estudio de caso: El Passeig de Sant Joan". A: FIORI, M. ¿Cómo pueden ser sostenibles las ciudades conectadas?. BARCELONA: Editorial Oberta UOC, pàg. 45 - 66. ISBN: 9788491161233.
  • ALVAREZ, E.J; HERNÁNDEZ, M; , B. (2015). "A difícil inserção territorial das linhas elétricas de alta tensão: ferrovias, eletricidade e sistema de cidades no corredor fluvial do Noguera Pallaresa (Lleida)". A: SAES, A.M; SEABRA, O; ZAAR, M.H. Atas do II Simpósio Internacional: Eletrificação e Modernização Social. A expansão da energia elétrica para a periferia do capitalismo. Universidade de Sao Paulo (University of Sao Paulo), pàg. 1 - 23.
  • GONZÁLEZ, A.M; LAMOLLA, L. (2014). "Razones para emigrar y retornar: Trayectorias internacionales del personal directivo y emprendedor de industrias innovadoras en España". Papers: revista de sociologia. 1 (99), pàg. 21 - 40. ISSN: 2013-9004. DOI. 10.5565/rev/papers/v99n1.515
  • GONZÁLEZ, F; GOMIS, J.M; MIRALBELL, J.O; VIU, M. (2012). "The role of identity in events scheduling". Annals of Tourism Research. 39 (3), pàg. 1683 - 1690. ISSN: 0160-7383. DOI. 10.1016/j.annals.2012.02.004
  • LAMOLLA, L. (2010). "El disseny de titulacions per competències". TIC-TAC EEES Educar per transformar. Transformar per educar. Editorial UOC, pàg. 27 - 57. ISBN: 978-84-9788-128-9.
  • LAMOLLA, L. (2010). "Las mujeres emprendedoras en el sector TIC". Género y TIC Presencia, posición y políticas. Editorial UOC, pàg. 291 - 319. ISBN: 978-84-9788-934-6.
  • GONZÁLEZ, F; MIRALBELL, J.O; GOMIS, J.M; VIU, M. (2010). "Els esdeveniments d'interès turístic. Recomanacions de polítiques d'actuació per a l'administració local de les comarques de Girona".
  • COBARSÍ, J; LAMOLLA, L; LOPEZ, A; SANZ, S; ORTOLL, E. (2008). "L'emprenedoria en els estudis d'Informació i Documentació: experiència i visió des de la Universitat Oberta de Catalunya". Item. Revista de Biblioteconomia i Documentació. (49), pàg. 70 - 81. ISSN: 0214-0349.
  • MIRALBELL, J.O; PÉREZ, M.E; VIU, M. (2008). "Spain.info: Towards Stakeholder Network". A: BUHALIS, D; EGGER, R. eTourism Case Studies: Management and Marketing Issues in eTourism. Elsevier: Butterworth - Heinemann, pàg. 190 - 199. ISBN: 978-0-7506-8667-9.