Esteu aquí

Resultats

  • AIBAR, E. (2006). "Ressenya: Reassembling the Social. An Introduction to Actor-Network-Theory, de Bruno Latour". UOC Papers: Revista sobre la Societat del Coneixement. (3), ISSN: 1885-1541.
  • AIBAR, E; URGELL, F; WELP, Y. (2006). "E-governança i atenció ciutadana. La Generalitat de Catalunya en el context internacional". Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC).
  • AIBAR, E; WELP, Y; URGELL, F. (2005). "Serveis públics en línia i organització de l'administració: un estudi de cas sobre e-governança". Coneixement i Societat: Revista d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació. (5), pàg. 52 - 71. ISSN: 1696-7380.
  • AIBAR, E; URGELL, F. (2004). "Govern electrònic i serveis públics: un estudi de cas sobre el portal interadministratiu Cat365.". Editorial UOC.
  • AIBAR, E. (2002). "Controvèrsies tecnocientífiques públiques: l'expertesa no és sempre suficient". Digithum. (4), pàg. 7 - 18. ISSN: 1575-2275.
  • AIBAR, E. (2002). "Cultura tecnológica". A: DE, J.M. Tecnología, civilización y barbarie en el siglo XX.. BARCELONA: Anthropos Editorial, pàg. 37 - 62. ISBN: 978-84-8729-005-0.
  • AIBAR, E; QUINTANILLA, M.A. (2002). Cultura Tecnológia: Estudios sobre Ciencia, Tecnologia y Sociedad. BARCELONA: Horsori Editorial. ISBN: 84-85840-96-8.
  • AIBAR, E; RAMOS,, P.. (2000). "Dinámica de los sistemas sociotècnicos: mitos y perspectivas actuales". A: RAMOS, P. Medio ambiente: nuevas tecnologías en la sociedad de la información.. SALAMANCA: Universidad de Salamanca, pàg. 125 - 142. ISBN: 84-7800-926-4.
  • AIBAR, E; MIRALLES, L; VAYREDA, A. (2000). "Sociedad mediada por ordenador: hacia un análisis contructivista de las comunidades virtuales". A: CABALLERO, D; MÉNDEZ, M.T; PASTOR, J. La mirada psicosociológica. Grupos, procesos, lenguajes y culturas. MADRID: Biblioteca Nueva, S.L., pàg. 65 - 69. ISBN: 84-7030-831-9.