Esteu aquí

Resultats

  • WAKSBERG, A; AIBAR, E. (2007). "Towards a Network Government? A Critical Analysis of Current Assessment Methods for E-Government". Lecture Notes in Computer Science. 4656 pàg. 330 - 341. ISSN: 0302-9743. DOI. 10.1007/978-3-540-74444-3_28
  • WELP, Y; URGELL, F; AIBAR, E. (2007). "From Bureaucratic Administration to Network Administration? An Empirical Study on E-Government Focus on Catalonia". Public Organization Review. 7 (4), pàg. 299 - 316. ISSN: 1566-7170. DOI. 10.1007/s11115-007-0038-z
  • AIBAR, E. (2007). "Gobernanza electrónica: innovación tecnológica y cambio organizativo en las burocracias públicas". A: BLASCO, J.L; FABRA, M. La administración electrónica en España: Experiencias y perspectivas de futuro. CASTELLON DE LA PLANA: Publicacions de la Universitat Jaume I, pàg. 17 - 42. ISBN: 978-84-8021-605-0.
  • AIBAR, E; URGELL, F. (2007). Estado, burocracia y red. Administración electrónica y cambio organizativo. BARCELONA: Editorial Ariel. ISBN: 978-84-344-4272-6.
  • AIBAR, E. (2006). "Ressenya: Reassembling the Social. An Introduction to Actor-Network-Theory, de Bruno Latour". UOC Papers: Revista sobre la Societat del Coneixement. (3), ISSN: 1885-1541.
  • AIBAR, E. (2006). "Introducció: breu història dels estudis de Ciència, Tecnologia i Societat". A: AIBAR, E. Ciència, Tecnologia i Societat. BARCELONA: Editorial UOC, pàg. 1 - 27. ISBN: 84-9788-367-5.
  • AIBAR, E. (2006). "La visió constructivista de la innovació tecnològica". A: AIBAR, E. Ciència, Tecnologia i Societat. BARCELONA: Editorial UOC, pàg. 1 - 42. ISBN: 84-9788-367-5.
  • AIBAR, E; URGELL, F; WELP, Y. (2006). "E-governança i atenció ciutadana. La Generalitat de Catalunya en el context internacional". Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC).
  • AIBAR, E. (2006). Ciència, Tecnologia i Societat. BARCELONA: Editorial UOC. ISBN: 84-9707-746-6..
  • AIBAR, E; WELP, Y; URGELL, F. (2005). "Serveis públics en línia i organització de l'administració: un estudi de cas sobre e-governança". Coneixement i Societat: Revista d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació. (5), pàg. 52 - 71. ISSN: 1696-7380.