Esteu aquí

Resultats

  • MARTÍNEZ, M.J; PLANA-ERTA, D.; HINTZMANN, C; BADIA, M; BATALLA, J.M. (2013). "Usefulness of feedback in e-Learning from the students' perspective". Proceedings - European Conference on eLearning. 2013 pàg. 283 - 292. ISSN: 2048-8637.
  • FITÓ, A; LLOBET, J. (2012). "Les Escoles Sagrada Familia d"Urgell. Un caso de planificación estratégica con el Cuadro de Mando Integral". Revista de comptabilitat i direcció. (14), pàg. 231 - 238. ISSN: 1887-570X.
  • BATALLA, J.M; HINTZMANN, C; MARTÍNEZ, M.J; PLANA, D; BADIA, M. (2012). "Interactive Feedback in Virtual Learning Environment - Video-Skills". Proceedings of the 11th European Conference on e-Learning &- ECEL 2012. Reading: Academic Publishing International Limited. Reading. UK 44-118-972-4148., pàg. 37 - 46. ISBN: 978-16-2748-070-3.
  • FITÓ, A; MOYA, S.; LLOBET, J. (2011). "Ethical Competences in Higher Education: An Expectation Gap between the Profession and University". International Journal of Knowledge Society Research. 2 (4), pàg. 35 - 43. ISSN: 1947-8429.
  • CASTILLO, D; VILASECA, J; PLANA, D. (2010). "Financial constrains for innovative firms: The role of size, industry and ICT uses as determinants of firms' financial structure". Communications in Computer and Information Science. 112 (PART 2), pàg. 34 - 45. ISSN: 1865-0929. DOI. 10.1007/978-3-642-16324-1_5
  • CASTILLO, D; PLANA, D. (2010). "Financial needs for a competitive business model in the knowledge society". International Journal of Knowledge Society Research. 1 (4), pàg. 69 - 79. ISSN: 1947-8429. DOI. 10.4018/jksr.2010100106
  • MARCO, J.M; GUITERT, M; ARDÈVOL, E; PEÑA, I; MARTÍNEZ, D; PLANA, D; HOPKINS, J; SAURI, C; GARRETA, M. (2010). "L'aula virtual per l'EEES". A: SABADEL, M.M. TIC-TAC EEES. Educar per transformar. Transformar per educar. Reflexions metodològiques i adaptació a un entorn virtual d"aprenentatge. BARCELONA: Editorial UOC, pàg. 93 - 112. ISBN: 978-87-9788-128-9.
  • TORRENT, J; VILASECA, J; BATALLA, J.M; CABAÑERO, C.F; CASTILLO, D; COLOMÉ, R; DÍAZ, Á; FICAPAL, P; GARAY, L.A; JIMÉNEZ, A.I; LLADÓS, J; MARTÍNEZ, M.J; MESEGUER, A; PLANA, D; RODRÍGUEZ, I. (2008). La empresa red: tecnologías de la información y la comunicación, productividad y competitividad. BARCELONA: Editorial Ariel. ISBN: 978-84-344-4277-1.
  • TORRENT, J; VILASECA, J; BATALLA, J.M; CABAÑERO, C.F; CASTILLO, D; COLOMÉ, R; DÍAZ, Á; FICAPAL, P; GARAY, L.A; JIMÉNEZ, A.I; LLADÓS, J; MARTÍNEZ, M.J; MESEGUER, A; PLANA, D; RODRÍGUEZ, I. (2008). L'empresa xarxa: tecnologies de la informació i la comunicació, productivitat i competitivitat. BARCELONA: Editorial Ariel. ISBN: 978-84-344-4278-8.
  • VILASECA, J; TORRENT, J; BATALLA, J.M; CABAÑERO, C.F; CASTILLO, D; COLOMÉ, R; DIAZ, Á; FICAPAL, P; JIMÉNEZ, A.I; LLADÓS, J; MARTÍNEZ, M.J; MESEGUER, A; PLANA, D; RODRÍGUEZ, I. (2007). "L'empresa xarxa a Catalunya: TIC, productivitat, competitivitat, salaris i rendiment a les empreses de Catalunya". IN3 - Internet Interdisciplinary Institute.