Esteu aquí

Resultats

  • AIBAR, E; LLADÓS, J; MESEGUER, A; MINGUILLÓN, J; LERGA, M. (2015). "Wikipedia at University: what faculty think and do about it". Electronic Library. 33 (4), pàg. 668 - 683. ISSN: 0264-0473. DOI. 10.1108/EL-12-2013-0217
  • MIETCHEN, D.; HAGEDORN, G.; WILLIGHAGEN, E.; RICO, M.; GÓMEZ-PÉREZ, A.; AIBAR, E; RAFES, K.; GERMAIN, C.; DUNNING, A.; PINTSCHER, L.; KINZLER, D.. (2015). "Enabling Open Science: Wikidata for Research". Research Ideas and Outcomes. 1 (1), ISSN: 2367-7163. DOI. 10.3897/rio.1.e7573
  • AIBAR, E. (2015). "Wikipedia, Academia, and Science". A: LESKOVEC, J; WEST, R; ZIA, L. Wikipedia, a Social Pedia: Research Challenges and Opportunities. Papers from the 2015 ICWSM Workshop. Palo Alto (CA): AAAI Press, pàg. 2 - 5. ISBN: 978-1-57735-737.
  • AIBAR, E. (2014). "Lessons from the Digital Divide". A: LÓPEZ, A. The Robotics Divide. A New Frontier in the 21st Century?. New York: Springer, pàg. 157 - 171. ISBN: 978-1-4471-5358-0.
  • AIBAR, E; GASSOL, O; IRIBARREN, T. (2014). "Introducció". A: AIBAR, E; GASSOL, O; IRIBARREN, T. Cultura i tecnologia. Els reptes de la producció cultural en l'era digital. LLEIDA: Editorial Punctum, pàg. 7 - 11. ISBN: 978-84-941987-4-8.
  • AIBAR, E. (2014). "Ciència oberta, encerclament digital i producció col·laborativa". A: AIBAR, E; GASSOL, O; IRIBARREN, T. Cultura i tecnologia: els reptes de la producció cultural en l'era digital. LLEIDA: Editorial Punctum, pàg. 99 - 120. ISBN: 978-84-9419874-8.
  • IRIBARREN, T; GASSOL, O; AIBAR, E. (2014). Cultura i tecnologia. Els reptes de la producció cultural en l'era digital. LLEIDA: Punctum. ISBN: 978-84-941987-4-8.
  • RIERA, M; AIBAR, E. (2013). "¿Favorece la publicación en abierto el impacto de los artículos científicos? Un estudio empírico en el ámbito de la medicina intensiva". Medicina Intensiva. 37 (4), pàg. 232 - 240. ISSN: 0210-5691. DOI. 10.1016/j.medin.2012.04.002
  • AIBAR, E; LERGA, M; LLADÓS, J; MESEGUER, A; MINGUILLÓN, J. (2013). "Wikipedia in Higher Education: an Empirical Study on Faculty Perceptions and Practices". A: CANDEL, I.; GÓMEZ, L.; LÓPEZ, A.. EDULEARN13 Proceedings: 5th International Conference on Education and New Learning Technologies. BARCELONA: The International Association for Technology, Education and Development (IATED), pàg. 4269 - 4275. ISBN: 978-84-616-3822-2.
  • AIBAR, E. (2013). "De la ciencia abierta a la investigación abierta: los vínculos entre la producción colaborativa y la cultura científica en la era de Internet". A: GONZÁLEZ, M; LÓPEZ, J.A. Fronteras de la ciencia: Hibridaciones.. MADRID: Biblioteca Nueva, S.L., pàg. 19 - 31. ISBN: 9788499405889.