Esteu aquí

Contacte
Uribe Gil, Jorge Mario

El grup de recerca Finance, Macroeconomics and Management (FM2) estudia les decisions financeres preses per les empreses i les qüestions polítiques rellevants des de la perspectiva dels governs i els agents reguladors relacionats amb els mercats financers. Fa especial atenció a la manera com els riscos macroeconòmics i les accions de política interactuen amb el procés de decisió a nivell d'empresa. Amb aquest objectiu, el grup utilitza diferents metodologies qualitatives i quantitatives.

A més, el grup estudia la forma en què els mercats financers incideixen en el desenvolupament econòmic de les economies nacionals i, per tant, també analitza les formes òptimes de gestionar els riscos financers i reduir els seus impactes negatius sobre l'economia real.

Les seves principals línies de recerca són:

- preu d'actius
- estructura capital
- gestió quantitativa de risc (centrada en el risc de mercat i de liquiditat) per a empreses, inversors financers i institucions financeres,
- política monetària i risc macroeconòmic,
- mercats energètics tradicionals, i no tradicionals,
- risc actuarial i d'assegurances,
- aplicacions de ciència de dades i intel•ligència artificial a les finances,
- finances internacionals i mercats financers globals.


Activitat R&I