Esteu aquí

Contacte
Suau Sánchez, Pere

L'objectiu principal del grup de recerca Sustainability, Management and Transport (SUMAT) és l'anàlisi de la intersecció entre la gestió de les empreses i la sostenibilitat, especialment en l'àmbit del transport i la logística.

Des del punt de vista de la sostenibilitat, l'objectiu és entendre quins són els aspectes que permeten que les empreses siguin sostenibles i trobar les qüestions clau generadores de sostenibilitat des d'un punt de vista ambiental, econòmic i social. Des de la perspectiva de la gestió, l'objectiu és l'anàlisi de les decisions executives pel que fa als aspectes estratègics, de recursos (financers, tecnològics i humans) i ètics que permeten que les organitzacions operin amb èxit. La intersecció entre gestió i sostenibilitat es completa amb una tercera intersecció amb les àrees específiques de coneixement aplicat del grup, que inclouen, entre altres, la gestió responsable, les finances i la gestió del risc, el transport, la logística i l'aviació.

La fortalesa del grup és la multidisciplinarietat, atès que combina les diferents disciplines d'origen dels seus membres: l'enginyeria, la geografia, el dret i la gestió. A més, l'enfocament de la recerca és altament aplicat, ja que diversos membres del grup tenen una experiència àmplia en el món privat, les empreses públiques i la consultoria independent.

Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis