Esteu aquí

Contacte
Clua Infante, Ana Maria

Agora és un grup interdisciplinar, amb voluntat interuniversitària i vocació de treball col·lectiu amb arrelament en la societat.

El grup orienta la seva activitat a l’anàlisi de l’accés de la ciutadania a l’esfera pública en el context de la societat digital.

El principal objectiu és abordar els reptes que ha d’afrontar la comunicació com a bé públic en un context de ràpids canvis tecnològics i d’urgent reafirmació dels valors democràtics.

En el centre de la nostra atenció hi situem les creixents desigualtats, les controvèrsies i les contradiccions que deixa al descobert la crisi del concepte de justícia social com a referent per a la construcció de l’ideal de democràcia. El nostre interès de recerca s’orienta especialment cap a aquells grups o col·lectius que queden al marge de l’esfera pública hegemònica.

Portem a terme projectes de recerca per a l’aprofundiment de conceptes i de teories, així com per a la seva traducció en accions socials concretes, sempre des d’una perspectiva de gènere.
Col·laborem amb associacions i col·lectius amb qui compartim els mateixos objectius de transformació social.

Entenem la recerca com una eina al servei de la societat i amb impacte sobre les seves necessitats.


Fins ara, les diferents persones de l’equip d’Agora hem fet recerca sobre joves, gent gran i dones (sobretot aquelles invisibilitzades i minoritzades a l’esfera pública, com ara les editores de wikipedia, i fins i tot en situació de marginalitat, com ara les treballadores sexuals).


Activitat R&I