Esteu aquí

Contacte
Terren, Ludovic
ORCID: 
0000-0002-7075-7573

Ludovic Terren és investigador dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya. La seva recerca, centrada en qüestions relacionades amb els mitjans digitals i la democràcia, es troba en la cruïlla entre les ciències polítiques i la comunicació.

La seva tesi doctoral aborda algunes de les implicacions democràtiques de l’ús de les xarxes socials i analitza el paper i el potencial d’aquests mitjans digitals en relació amb l’accés a l’esfera pública, la deliberació política i la diversitat de punts de vista, així com a l’opinió pública. Ha estat treballant en diversos projectes de recerca (H2020, Norface, Generalitat de Catalunya), tant a la Universitat Pompeu Fabra com a la Universitat Oberta de Catalunya.

Les seves investigacions s'han publicat en revistes científiques internacionals, incloent-hi American Behavioral Scientist, Comunicar o Review of Communication Research. Abans d'incorporar-se al món acadèmic, va treballar en una organització de governs locals internacionals en el Fourth Global Report on Local Democracy and Decentralization. 

Té postgraus en l'àmbit de les ciències polítiques per la Universitat de Kent i la University College de Londres, ambdues al Regne Unit.