Esteu aquí

Contacte
Redolar Ripoll, Diego
ORCID: 
0000-0001-6922-2822

L’investigador Diego Redolar Ripoll disposa d’àmplia experiència investigadora en l’àmbit de les neurociències, específicament en l’estudi de les funcions cognitives mitjançant tècniques d’estimulació invasiva i no invasiva del sistema nerviós en models animals i humans. La seva activitat d’R+D+I s’ha centrat en l’estudi de les bases neurals del control cognitiu, l’aprenentatge i la memòria, i la seva modulació i potenciació mitjançant els sistemes neurals del reforç, i en l’estudi de la recuperació de dèficits cognitius.

Actualment, els seus principals interessos de recerca són la modulació de l’activitat cerebral mitjançant tècniques d’estimulació cerebral no invasiva per a l’estudi de les bases neurals de diferents processos cognitius, i també les funcions executives i la memòria en éssers humans. 

Pertany al grup d’R&I Cognitive NeuroLab (2017 SGR 273) i ha estat i és investigador principal de projectes d’R+D+I del Pla nacional del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat (PSI2012-36610 i PSI2016-80056-P).


Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis