Esteu aquí

Contacte
Lopez Vidal, Lluc
ORCID: 
0000-0002-6561-4850

La seva docència se centra en el grau de Relacions Internacionals i en el màster d'International Affairs and Diplomacy de la UOC-UNITAR, especialment en l'àmbit de la teoria de les relacions internacionals, els mètodes d'investigació i la Unió Europea (UE). En totes les assignatures que imparteix té com a funció bàsica no només coordinar els diferents docents que imparteixen els cursos, sinó també supervisar i actualitzar els recursos que els estudiants tenen a la seva disposició per assolir un aprenentatge satisfactori. 

D'altra banda, el seu àmbit de recerca està centrat en la teoria de les relacions internacionals i, en concret, en el paper de les teories no occidentals de la zona d'Àsia oriental. Li interessa analitzar com les diferents narratives sobre l'ascens de la Xina impacten en la teoria occidental de les relacions internacionals. A més, ha analitzat els diferents processos de cooperació entre la UE i l'Àsia oriental, i com el multilateralisme es reforça en un món cada vegada més apolar. 

Ha publicat en diverses revistes internacionals, com Asian Security, i en editorials de prestigi acadèmic internacional, com Tecnos o Springer.