Esteu aquí

Contacte
Linde Garcia, Antonia
ORCID: 
0000-0002-0402-8567

Des de l'any 2009 és col•laboradora de la Unitat de Recerca en Criminologia de la Universitat de Lausana (Suïssa) en diferents projectes sobre enquestes de victimització i tendències de la criminalitat. Fruit d'aquesta col•laboració, ha publicat, en coautoria i com a única autora, nombrosos articles relacionats amb les tendències de la criminalitat. 

Des del 2010 és corresponsal de l'Estat espanyol en el grup d'experts de l'European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics, amb el mandat de recopilar les dades sobre criminalitat a l'Estat.

Des del 2017 és membre del grup de recerca Sistema de justícia penal (GRC) consolidat per la Generalitat de Catalunya i liderat pel professor Josep M. Tamarit Sumalla. 

Des del 2018 col•labora en el projecte sobre criminologia i política criminal, finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació i liderat pel professor Fernando Miró Llinares, de la Universitat Miguel Hernández, amb l'encàrrec específic de publicar una anàlisi de l'estat de les estadístiques sobre delinqüència a l'Estat espanyol.

Darrerament, el 2019, ha participat en un projecte de recerca finançat per la Comissió Europea sobre compensació a les víctimes de violència sexual, liderat pel professor Josep M. Tamarit Sumalla, amb l'encàrrec específic d'analitzar les dades sobre violència sexual a Europa.


Activitat R&I