Esteu aquí

Contacte
Jorba Esteve, Josep
ORCID: 
0000-0002-5810-4748

L'activitat R+D+I de l'investigador Josep Jorba Esteva se centra en el desenvolupament de sistemes distribuïts descentralitzats a diferent escala (grups petits, clústers o Internet), algorismes d'optimització i sistemes de computació paral·lela, i en el desenvolupament de sistemes col·laboratius d'aprenentatge.

En particular, d'una banda fa un èmfasi especial en els paradigmes de igual a igual, pas de missatges, memòria compartida, models de computació grid i clud, i algorismes d'optimització-simulació. De l'altra, treballa en l'anàlisi i avaluació de les interaccions col·laboratives en entorns virtuals d'aprenentatge.

És membre del grup d'R+D+I DPCS, (Distributed, Parallel and Collaborative Systems) de la UOC.

Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis