Esteu aquí

Contacte
Jiménez Zarco, Ana Isabel
ORCID: 
0000-0002-8980-6814

Professora agregada a l'Àrea d'Innovació i Màrqueting dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), i professora associada (doctora) delDepartament de Màrqueting de la ICADE-Business School de la Universitat Pontifícia Comillas.

Llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses, i doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Castella-laManxa. Postgraduada en Construcció de Models en Ecologia i Gestió de Recursos Naturals perla Universitat Politècnica de Catalunya. Premi a la tesi doctoral de l'Institut d'Estudis Econòmics de Madrid.

Fins al 2002, va dur a terme les seves activitats docents i de recercaa l'Àrea de Màrqueting de la Universitat de Castella-la Manxa.Del 2003 al 2006 va ser codirectora del màster de Màrqueting i Gestió de la Comunicació, i del 2006 al 2012, directora de programa del grau d'Administració i Direcció d'Empreses de la UOC. Així mateix, ha participat regularment en la docència de cursos de doctorat, màster i postgrau en diverses universitats nacionals com la Universitat de Burgos (2006), la Universitat de Salamanca (2007), la Universitat San Jorge (2008-2013), la Universitat Pontifícia Comillas (2014-actualitat), la Universitat de Mondragón (2015-actualitat) i la Universitatde Castella-la Manxa.

L'activitat R&I de la investigadora Ana Isabel Jiménez Zarco, se centra en l'anàlisi transversal dels determinants i els resultats dels usos de les TIC i dels fluxos d'informació, comunicació i coneixement sobre les persones i les organitzacions.

A partir de l'establiment de les TIC com a tecnologies d'utilitat general i de la seva relació simbiòtica amb els fluxos d'informació, comunicació i coneixement, la intenció és desenvolupar una anàlisi transversal (tant des de la perspectiva de l'objecte material com des de la perspectiva de l'objecte formal) d'algunes dimensions, encara poc investigades al nostre entorn immediat, del procés de construcció de l'economia i la societat del coneixement. Tot i que ja s'acumulen diverses experiències d'investigació que, des de diferents àmbits disciplinaris, han treballat aquest focus d'anàlisi encara hi ha pocs equips d'investigació que abordin l'anàlisi multidisciplinària d'alguns dels conjunts de determinants i de repercussions que la irrupció de les TIC, i dels processos de co-innovació que hi estan vinculats, generen a l'àmbit personal, econòmic, i social. La proposta és doncs, una anàlisi sistèmica, però a l'hora específica, dinàmica i relacional, sobre:

a) les relacions de complementarietat que expliquen els usos de les TIC, i dels fluxos d'informació, comunicació i coneixement, per part de les persones i les organitzacions; i

b) el conjunt de determinants (tecnològics i no tecnològics) que expliquen els resultats dels usos personals i organitzatius de les TIC i dels fluxos d'informació, comunicació i coneixement.

És membre del grup d'R&I i2TIC, (Investigació Interdisciplinària sobre les TIC).

Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis