Esteu aquí

Contacte
Huertas Sánchez, Maria Antonia
ORCID: 
0000-0002-1276-6033

L'activitat de recerca de la investigadora Maria Antonia Huertas se centra en la representació i l'enginyeria del coneixement (knowledge representation and engineering) i l'estudi de la interacció amb sistemes intel·ligents. 

L'enginyeria del coneixement analitza i desenvolupa sistemes basats en coneixement i estudia les seves aplicacions en entorns interactius.

Les principals línies de recerca són:
- La fonamentació lògica de l'enginyeria del coneixement, en particular l'estudi de lògiques i tècniques de representació del coneixement i el raonament.
- L'estudi de tècniques de representació del coneixement per formalitzar i raonar sobre sistemes formals intel·ligents.
- L'estudi de sistemes intel·ligents interactius en el context del technology enhanced knowledge.
- Anàlisi i visualització de dades d’interacció dels usuaris en entorns d’aprenentatge en línia.

És membre del grup de recerca Technology-Enhanced Knowledge and Interaction Group (TEKING) de la UOC.


Activitat R&I