Esteu aquí

Contacte
Hintzmann Colominas, Carolina
ORCID: 
0000-0003-0707-6115

Doctora en Economia per la Universitat de Barcelona i llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la mateixa universitat. Des del 2001, és professora de l'Àrea de Fonaments d'Economia dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Des del setembre del2015, és directora del grau d'Economia dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC i coordinadora de mobilitat internacional d'aquests estudis.

La seva activitat de recerca se centra principalment en les àrees de creixement econòmic i productivitat, com també en l'aprenentatge en línia. Pel que fa a aquest últim àmbit, pertany al grup de recerca FM2 (Finance, Macroeconomicsand Management) de la UOC.

Els seus interessos principals de recerca giren entorn de l'estudi de l'eficiència productiva en la indústria i el creixement econòmic amb un enfocament macroeconòmic, la influència de la inversió en béns intangibles sobre la productivitat en els diferents sectors industrials i de serveis, i el gènere i la productivitat. Addicionalment, també investiga sobre l'economia col•laborativa.


Activitat R&I