Esteu aquí

Contacte
Guerrero Roldán, Ana Elena
ORCID: 
0000-0001-7073-7233

L’activitat de recerca de la investigadora Ana Elena Guerrero Roldán se centra principalment en dues línies: 

1) Aprenentatge millorat per la tecnologia (technology enhanced learning, TEL): anàlisi, disseny, desenvolupament i avaluació de sistemes d’aprenentatge en línia i assessorament en línia, i també l’anàlisi i visualització de les dades que aquests sistemes recullen, amb diferents objectius, com ara avaluar el grau de seguiment i l’adquisició d’habilitats dels estudiants, millorar els processos que garanteixen una avaluació en línia segura i la generació de coneixement adreçat a estudiants, a professors i a la mateixa universitat. 

2) Autoria i autenticació en assessorament en línia (authorship & authentication in e-assessment): anàlisi, disseny, desenvolupament i avaluació d’eines i sistemes centrats, d’una banda, en la detecció d’autoria de les activitats d’aprenentatge i de l’altra en la verificació de la identitat de l’estudiant en entorns d’aprenentatge en línia (authorship and autenthication in e-assessment processes). 

També fa part de la seva recerca en l’àrea de la interacció persona-ordinador (human computer interaction), en què la seva activitat se centra en el disseny i anàlisi de la influencia i impacte d’eines i recursos emprats en el procés d’aprenentatge.

És investigadora principal del grup de recerca TEKING (Technology-Enhanced Knowledge and Interaction Group) de la UOC.


Activitat R&I