Esteu aquí

Contacte
Grañena Gimeno, Gisela
ORCID: 
0000-0002-6322-9078

L’activitat d’R&I de la investigadora Gisela Grañena se centra en els aspectes següents: diferències individuals en l’aprenentatge de segones llengües (habilitats cognitives, estils de processament de la informació i edat d’inici), aprenentatge implícit i explícit de segones llengües, intervencions pedagògiques (per exemple, retorn o feedback correctiu) i aprenentatge per tasques.

L’objectiu general de la seva recerca és entendre com s’aprèn una segona llengua en contextos d’aprenentatge formal i informal i identificar els factors més rellevants que hi intervenen. Més concretament, i en contextos formals, investiga com es pot optimitzar l’aprenentatge d’una llengua mitjançant intervencions pedagògiques que incorporin les variables que destaquen per la seva efectivitat. 

La recerca de Grañena abasta des de l’ensenyament individualitzat segons perfils cognitius fins als factors que cal tenir en compte a l’hora de dissenyar i proporcionar retorn correctiu, passant pel disseny de tasques.


És membre del grup de recerca TechSLALab de la UOC.


Activitat R&I