Esteu aquí

Contacte
Fàbregues Feijóo, Sergi
ORCID: 
0000-0003-1141-7613

L'activitat R&I d'en Sergi Fàbregues se centra en l'estudi de:

1) La conceptualització i l'assessorament de la qualitat de la recerca mixta;

2) L'ús de programes informàtics en l'anàlisi qualitativa de dades;

3) La intersecció del gènere i les noves tecnologies.

Els seus principals interessos de recerca són els mètodes d'investigació en ciències socials, amb un èmfasi especial en l'anàlisi qualitativa, la combinació de les metodologies qualitativa i quantitativa i l'assessorament de la qualitat a les metodologies qualitativa i mixta.

És membre del grup d'R&I Gènere i TIC: Investigant el Gènere a la Societat Xarxa de la UOC.

Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis