Esteu aquí

Contacte
Conesa Caralt, Jordi
ORCID: 
0000-0001-6481-3324

L'activitat R&I de l'investigador Jordi Conesa i Caralt se centra en la definició i l'ús d'esquemes conceptuals. Els seus principals interessos de recerca són la modelització conceptual, les ontologies, la web semàntica, els sistemes basats en coneixement i l'eLearning. El seu objectiu a llarg termini és desenvolupar metodologies i eines per utilitzar ontologies de forma efectiva en diferents àrees d'aplicació, com poden ser la modelització conceptual, l'enginyeria del programari, els sistemes d'informació geogràfica i l'eLearning. És membre del grup d'R&I SmartLearn research group de la UOC.

Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis