Esteu aquí

Contacte
Clua Infante, Ana Maria
ORCID: 
0000-0001-9397-8793

Professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Dirigeix el grup de recerca en Comunicació per a la Transformació de l'Esfera Pública (AGORA), alhora que participa, juntament amb investigadores i investigadors d'altres universitats, en el grup de recerca consolidat Espais Crítics.

 Doctora en Ciències de la Informació (Universitat Autònoma de Barcelona, 2001). Investigadora visitant del Departament de Cinema i Estudis Mediàtics de la Universitat de Copenhaguen, Dinamarca (1999) i del Departament de Geografia de la Universitat de Durham, Regne Unit (estada postdoctoral 2003-2005).

La seva recerca ha estat finançada pels ministeris d'Afers Estrangers de Dinamarca i Espanya, el Ministeri de Ciència i Educació, el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat, l'Institut de la Dona i la Comissió Europea, entre altres. Ha estat codirectora d'un estudi sobre l'accés i l'ús de les TIC per part de les dones a Catalunya (conveni entre l'Incom-UAB i la Generalitat de Catalunya, 2005).Entre 2011 i 2012, va ser la coordinadora de l'estudi de cas espanyol en el projecte «Youth Participation in Democratic Life» (Comissió Europea/EACEA/2010/03). Entre 2017 i el gener de 2020 ha coordinat l'anàlisi de l'ús i l'accés a les xarxes socials per part dels joves en el projecte «Reinventing Democracy in Europe: Youth Doing Politics in Times of Increasing Inequalities» (H2020-SC6-REV-INEQUAL-EURYKA).

Els seus interessos de recerca se centren en les desigualtats socials des de les perspectives dels estudis de comunicació i ciutadania, els estudis urbans i els estudis de gènere.

Activitat R&I