Esteu aquí

Contacte
Cassián Yde, Nizaiá
ORCID: 
0000-0002-5673-7293

L’activitat d’R&I de la investigadora Nizaiá Cassián Yde se centra en l’anàlisi de les formes de govern biopolític i la governamentalitat espacial de la ciutat contemporània. És doctora en Psicologia Social i professora pròpia dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la Universitat Oberta de Catalunya. El seu camp de recerca se situa en la vinculació entre els estudis urbans, les transformacions en el model productiu-espacial a la ciutat postfordista contemporània i les perspectives feministes que aborden les relacions socioespacials en el camp del treball, la cura i el cos. En els seus treballs, li interessen les relacions entre planejament urbà, intervenció de l’espai públic i com a forma particular d’espacialització que es relacionen amb la concepció i govern del cos productiu i les infraestructures urbanes de la cura, i que generen efectes d’inclusió i exclusió.

Com a investigadora, ha participat en diversos projectes en el camp de les innovacions tecnològiques en l’àmbit de la cura i les reflexions ètiques que acompanyen aquestes transformacions: en el projecte europeu EFORTT «Ethical Frameworks for Telecare Technologies for Older People at Home» (FP7, 2008-2011), i en els projectes «Elderly, social media and social isolation» (RECERCAIXA-2012-ACUP-00325); «Science, Technology and Attention to Dependence» (Pla nacional d’R+D+I, 2008-2011); «Feeling at home with Technologies? An analysis of the impact of (assistive) technologies for the elderly and disabled people» (Ministeri d’Educació i Ciència, 2007-2009).

Durant els últims deu anys ha participat activament en diversos espais i col·lectius feministes i pel dret a la ciutat, i ha col·laborat en processos participatius i de recerca militant en aquest camp.

És membre del grup de recerca CareNet (Care and Preparedness in the Network Society) de la UOC.


Activitat R&I