Esteu aquí

Contacte
Calabria, Marco
ORCID: 
0000-0003-4373-1316

Doctor en Psicobiologia per la Universitat de Pàdua (Itàlia) i màster en Bioestadística i Epidemiologia per la Universitat de Milà-Bicocca (Itàlia). Hatreballat com a neuropsicòleg clínic a la Unitat de Neuropsicologia de l'Institut Fatebenefratelli-Sant Joan de Déu de Brescia (Itàlia) en el camp de les malalties neurodegeneratives. També hacol·laborat en projectes sobre els dèficits del llenguatge en demències frontotemporals i l'aplicació de l'estimulació magnètica transcranial com a eina terapèutica en pacients amb malaltia d'Alzheimer.

Del 2009 al 2019 va ser investigador postdoctoral al Center for BrainandCognition (Universitat Pompeu Fabra), amb finançament dels programes Juan de la Cierva i Ramón y Cajal. Va desenvolupar unalínia de recercasobre trastorns del llenguatge en pacients bilingües (Alzheimer, Parkinson i afàsia) i el paper del bilingüisme com a factor de reserva cognitiva en la demència. Va combinar l'activitat de recerca amb la docència com a professor col·laborador dels graus de Medicina i Biologia, del màster universitari deCervell i Cognició de la Universitat Pompeu Fabra i del màster universitari de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge de la Universitat Oberta de Catalunya. Des del desembre del2019 és professor dels Estudis de Ciències de la Salut (Neuropsicologia i Neurociència) i membre del grup de recercaCognitiveNeuroLab.

Ha estat investigador principal de dos projectes de recerca del Pla nacional de l'Agència Estatal de Recerca i col·laborador de projectes europeus i nacionals. És membre del consell de redacció de les revistes Bilingualism: Language andCognition, Journal of NeurolinguisticsiBehaviouralScience. També ha estat editor de dos números especials sobre afàsia i bilingüisme, i els efectes del bilingüisme en l'envelliment i les malalties neurodegeneratives.

Activitat R&I