Esteu aquí

Contacte
Bretones Peregrina, Eva
ORCID: 
0000-0002-6518-1266

L'activitat R+D+I de la investigadora Eva Bretones se centra fonamentalment en dues línies de treball que conflueixen i es retroalimenten: la formació de formadors en el camp de les relacions interculturals i la dimensió de subjectes culturals dels professionals en la seva acció educativa.

Per una banda, desenvolupant etnografia dels processos educatius en diferents àmbits empírics, el que permet precisar algunes de les condicions favorables per a la transformació dels models de relació interculturals. I d'una altra, articulant una etnografia dels professionals de l'educació social que permeti conèixer les cultures professionals i el seu rol en la transmissió de la cultura. L'objectiu és: poder articular propostes de formació de formadors en el camp de les relacions interculturals en diferents realitats educatives i per a diferents grups d’edat. Però també, poder sistematitzar metodologies d'acció socioeducativa articulades interdisciplinàriament des de l'antropologia i des de la pedagogia, per afavorir la convivència i l'aproximació entre persones en els contextos educatius.

És membre del grup d'R+D+I LES, (Laboratori d'Educació Social)de la UOC i del grup MOSSA, (Grup de Recerca en Etnografia dels Processos Educatius i d'Antropologia Aplicada a l'Educació) reconegut amb el nº1519 (acord de la Comissió d'Investigació 5/2006 de 2 de març, Butlletí Oficial de la UAB nº28) de la UAB. El grup de recerca MOSSA, forma part, juntament amb tres grups més, del Grup de Recerca Consolidat de la Generalitat de Catalunya SGR2009-0053 GRAFO (Grup de Recerca en Antropologia Fonamental i Orientada) de la UAB.

Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis