Esteu aquí

Contacte
Borge Bravo, Rosa
ORCID: 
0000-0001-8984-1479
La seva recerca se centra en: 
 
1. Models i concepcions de la democràcia com a sistemes deliberatius. 
 
2. Actors i institucions principals implicats en sistemes deliberatius (partits polítics, moviments socials, ciutadania, organitzacions cíviques i governs locals) i plataformes (xarxes socials, tecnologies cíviques i plataformes participatives).  
 
3. Metodologia aplicada a l’anàlisi de la deliberació en línia (sistema de criteris i indicadors deliberatius, anàlisi de xarxes socials, anàlisi basada en dades de plataformes participatives i anàlisi de codificació automatitzada). 
 
4. Experimentació i intervencions en plataformes i suports participatius.


Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis