Esteu aquí

Contacte
Arroyo Prieto, Lídia
ORCID: 
0000-0002-0397-3145

L’activitat d’R&I de la investigadora Lidia Arroyo se centra en l’estudi de les tecnologies digitals des d’una perspectiva de gènere i la seva relació amb el mercat de treball, i també en l’anàlisi de les polítiques públiques de ciència i tecnologia des de la perspectiva de gènere. També és gestora de comunitats de GenPORT, portal obert i col·laboratiu sobre gènere i ciència, i investigadora en el projecte «Evaluation Framework for Promoting Gender Equality in R&I» (EFFORTi). 

És membre del grup de recerca GenTIC (Gènere i TIC: Investigant el Gènere a la Societat Xarxa) de la UOC.


Activitat R&I