Esteu aquí

Contacte
Tamarit Sumalla, Josep Maria

L'objectiu del Grup de recerca Sistema de Justícia Penal (VICRIM) és l’estudi dels processos de victimització i desvictimització,  així com  les pràctiques de justícia restaurativa i la seva incardinació en el sistema de justícia penal. S’ocupa també de la criminalitat, en especial la relacionada amb la societat de la informació i el coneixement, i de les transformacions que en el si d’aquesta, es produeixen pel que fa a les formes de resposta al delicte.

Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis