Esteu aquí

Contacte
Guerrero Roldán, Ana Elena

L’activitat de recerca del grup TEKING (Technology Enhanced Knowledge and Interaction Group) se centra en l’àmbit de les tecnologies del coneixement i la seva aplicació en la societat del coneixement, amb especial interès en els processos d’aprenentatge i avaluació millorats per la tecnologia (technology enhanced learning and e-assessment), seguint un enfocament metodològic interdisciplinari.

Més concretament:

  • Estudi teòric dels sistemes de representació del coneixement, que s’emmarca en l’àmbit de la intel·ligència artificial: la recerca de sistemes de representació del coneixement i el raonament per a la modelització de sistemes formals intel·ligents.
  • Estudi de la interacció i experiència d’usuari amb sistemes intel·ligents i amb eines i recursos d’aprenentatge i avaluació millorats per la tecnologia. En particular, l’anàlisi i visualització de dades de l’aprenentatge i l’avaluació millorades per la tecnologia. 
  • Anàlisi, disseny, desenvolupament i avaluació de sistemes intel·ligents en el context de l’enginyeria del coneixement i aplicació de les tecnologies del coneixement a la societat en xarxa, i en particular a l’aprenentatge i l’avaluació millorades per la tecnologia (technology enhaced learning and e-assessment).
  • Anàlisi, disseny, desenvolupament i avaluació d’eines i sistemes orientats a la detecció d’autoria de les activitats d’aprenentatge i la verificació de la identitat en entorns d’aprenentatge en línia.


Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis