Esteu aquí

Contacte
Lapedriza Garcia, Àgata

La quantitat d'informació digital disponible a la xarxa ha crescut de forma exponencial els darrers anys. Com a conseqüència, un dels problemes més greus dins d'aquest context és la cerca semàntica d'informació. Actualment existeixen solucions per a cercar de forma ràpida i còmoda dades de text, però aquest problema està molt lluny de ser resolt per a les dades de caràcter audiovisual. 

El grup AIWELL desenvolupa algorismes de visió per ordinador i d’intel•ligència artificial per a l’extracció d’informació present en imatges estàtiques o vídeos. Concretament, treballem en:

  • Algorismes de reconeixement automàtic d’objectes en imatges naturals, per a la seva posterior classificació i ús en entorns espontanis, i la seva interpretació cognitiva.
  • Algorismes de reconeixement d’emocions, de gestos i llenguatge no verbal, usant imatges i vídeos de persones, per a construir interfícies amigables d’interacció home-màquina i analitzar les interaccions socials entre persones.
  • Aplicacions de la visió a l’automatització de processos que requereixen intel•ligència artificial avançada.

 

Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis