Esteu aquí

Contacte
Garay Tamajón, Lluís Alfons

El grup NOUTUR - Noves perspectives en turisme i oci fa una aproximació dinàmica, experimental i actual a l’anàlisi del turisme i l’oci com a fenòmens amb impactes i trajectòries reals, tot combinant la teoria de les ciències socials amb la recerca empírica especialment orientada a donar respostes d’interès.

Parteix d’una base multidisciplinària sobre el turisme i l’oci com a agents de canvi. S’hi apliquen mètodes de recerca per a desafiar empíricament els mites contemporanis del turisme i l’oci en àrees clau específiques i a escales diferents.

El grup té en compte la necessitat d’una visió oberta, transversal i inclusiva de les transformacions que es produeixen en les destinacions, les organitzacions i les formes de consum turístic a partir de dues forces motrius principals: les TIC i la sostenibilitat. I ho fa ampliant els marcs de referència teòrics i metodològics que s’han fet servir fins ara en aquest àmbit amb la utilització de perspectives epistemològiques emergents.

Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis