Esteu aquí

Contacte
Coll-Florit, Marta

El grup de recerca en Lingüística Aplicada, GRIAL-UOC, és un grup de recerca interdisciplinari format per lingüistes cognitius, lingüistes computacionals i informàtics que treballen en l’àmbit del processament del llenguatge humà. L’àmbit de recerca, per tant, se situa en el clàssic escenari d’intersecció entre la lingüística i la ciència cognitiva. En el nostre cas, amb un focus especial en la lingüística cognitiva i en l’aplicació i la transferència del coneixement lingüístic a mètodes i recursos de processament computacional del llenguatge, que poden tenir utilitats en camps tan diversos com la lexicografia, la interpretació semàntica, l’aprenentatge de llengües o la traducció.

Les línies de recerca actuals del grup s’organitzen en quatre grans eixos:

  • Lingüística cognitiva i metàfora conceptual: anàlisi del discurs sobre el trastorn mental.
  • Psicolingüística: estudis empírics amb parlants sobre el processament mental de la informació sintàctica i semàntica.
  • Tecnologies de la traducció. Disseny i implementació d’eines d’ajuda a la traducció: extracció de terminologia, traducció assistida per ordinador, creació i explotació de recursos.  
  • Processament del llenguatge natural: creació de recursos lingüístics i tècniques de processament computacional del llenguatge.

GRIAL-UOC forma part del Grup de recerca interuniversitari en aplicacions lingüístiques (GRIAL), reconegut com a grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya (2017 SGR 1093).

Activitat R&I