Esteu aquí

Logo grup Game
Contacte
Sánchez Navarro, Jordi

El grup GAME té com a interès l’estudi de les transformacions de les pràctiques comunicatives contemporànies, abordant l’anàlisi de models culturals propis de la societat del coneixement i l’estreta relació que tenen amb els mitjans de comunicació.

Els interessos del grup deriven en línies de recerca:

  • El paper de l’entreteniment i del seu consum com a element fonamental en models emergents de cultures col·laboratives i participatives pròpies de la societat del coneixement.
  • El paper del joc digital en la societat actual.
  • L’anàlisi de patrons i necessitats emergents d’alfabetització digital i audiovisual.
  • L’obertura d’espais per a la indagació i l’experimentació al voltant d’entorns i processos d’aprenentatge basats en la col·laboració, la creativitat, l’entreteniment i l’ús de les tecnologies audiovisuals.
  • Innovació en l’ensenyament en línia de la comunicació.
  • Les transformacions en les formes específiques de la comunicació —periodisme, audiovisual, publicitat— en la societat actual.

Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis