Esteu aquí

Contacte
Canals Parera, Agustí

L’activitat del grup KIMO es porta a terme en l’àmbit de la gestió d’informació i del coneixement a les organitzacions. La recerca del grup es focalitza en aspectes estratègics i organitzatius de la gestió de la informació i del coneixement a partir del desenvolupament de marcs teòrics, l’anàlisi de dades estructurades i de textos, l’anàlisi de xarxes socials, la bibliometria i la cienciometria, la utilització de models de simulació per ordinador i l’estudi en profunditat de casos pràctics, utilitzant tant metodologies quantitatives com qualitatives.

L’enfocament de la recerca del grup KIMO és clarament interdisciplinari i actualment se centra en cinc línies de recerca: gestió estratègica del coneixement; xarxes socials i coneixement; ciència oberta i innovació oberta; intel·ligència competitiva i intel·ligència territorial, i govern obert, transparència i reutilització de la informació.

Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis