Esteu aquí

Contacte
Batlle Rubio, Albert

L’activitat de recerca del grup de recerca eGovernança: administració i democràcia electrònica (GADE) s’ha desenvolupat seguint les tres línies de recerca que l’identifiquen:

  1. Informació política i TIC.
  2. Participació electrònica.
  3. Govern electrònic.


En les tres línies de recerca s’han aconseguit resultats científics que han merescut ser publicats en revistes acadèmiques internacionals, s’ha aconseguit participar en projectes de recerca o convenis competitius, s’han defensat tesis doctorals i s’han dut a terme diverses activitats.

Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis