Esteu aquí

Logo grup Carenet
Contacte
Rodríguez Giralt, Israel

CareNet és un grup interdisciplinari de creació nova que té com a objectiu entendre l’impacte de la tecnociència en la reconfiguració social i cultural de la cura, i també de l’alerta i la preparació davant de crisis, desastres i emergències.

El nostre interès parteix d’una formació interdisciplinària en estudis socials de la ciència i la tecnologia, psicologia social, discapacitat i envelliment, i sociologia digital. Aquesta formació interdisciplinària ens ha de permetre superar les barreres tradicionals (tecnològiques, socials i mèdiques) que segmenten i dificulten l’estudi de la cura i la resposta social davant de situacions de crisi. També partim d’una exploració metodològica oberta i mixta, amb un interès especial per les metodologies qualitatives i participatives.

Activitat R&I