Esteu aquí

< Tornar
01/10/2018

La UOC patenta un laboratori d’electrònica a distància

Permet fer pràctiques reals des de qualsevol indret


Lab @ Home és una eina per a l'ensenyament a distància de competències d'electrònica analògica bàsica. Aquesta creació de la UOC es compon d’una placa electrònica connectable a un ordinador i un programari per al seu funcionament.

Lab @ Home permet que l'estudiant aprengui, de manera pràctica, a dissenyar i muntar circuits electrònics i a fer servir aparells de senyals propis d'un laboratori d'electrònica, podent, per exemple, prendre mesures amb instrumentals com un multímetre i un oscil·loscopi.

German Cobo, professor i investigador dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, és un dels impulsors d’aquesta invenció: «Amb Lab @ Home és possible fer pràctiques d’electrònica des de qualsevol lloc, de manera pràctica i senzilla». Carlos Monzo, professor dels mateixos estudis i també implicat en Lab @ Home, afegeix que «és una eina que ja hem posat en pràctica en dues assignatures de l’àmbit d’Enginyeria de Telecomunicació i la valoració general ha estat molt positiva, ja que permet combinar teoria i pràctica, millorant així el procés d’aprenentatge dels nostres estudiants, tot en un entorn 100% en línia». «La invenció, tot i tenir un preu baix de producció i ser de dimensions reduïdes, permet treballar amb una àmplia varietat de components electrònics i de procediments de mesura», indica Cobo.

Juntament amb Cobo i Monzo, la invenció ha estat desenvolupada per David García Solórzano, Jose Antonio Morán Moreno, Eugènia Santamaria Pérez, professorat dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC. Germán Cobo i David García formen part del grup de recerca Learning Analytics for Innovation and Knowledge Application in Higher Education (LAIKA). Lab @ Home ha estat patentada com a Dispositivo para el montaje y la medición de al menos un circuito electrónico y procedimiento, programa informático, sistema y sistema informático para controlar el dispositivo a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques. La patent dona exclusivitat sobre la invenció per un període de vint anys, i permet al seu titular ‒la UOC‒ impedir que un tercer pugui produir, utilitzar i comercialitzar productes amb les mateixes característiques.