Esteu aquí

< Tornar
14/11/2019

La UOC lidera una xarxa estatal d'experts per a impulsar un transport sostenible

Els investigadors desenvolupen algorismes intel·ligents per afavorir la presa eficient de decisions en el sector logístic


«Tot i que les activitats de transport i logística representen un sector clau en l'economia mundial i contribueixen al progrés, són una font de problemes socials i ambientals que cal minimitzar per a garantir la sostenibilitat», comenta el catedràtic Ángel A. Juan, del grup de recerca Internet Computing & Systems Optimization (ICSO) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). L'investigador coordinarà una xarxa de recerca estatal de dotze universitats que té com a objectiu afrontar alguns dels reptes del sector del transport i la logística, amb la participació d'experts en computació, recerca operativa, intel·ligència artificial i anàlisi de dades.

Segons el projecte de la Xarxa Espanyola de Transport Sostenible i Intel·ligent (SI-Trans) aprovat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, s'han d'entomar els problemes derivats d'activitats com l'encaminament de vehicles —és a dir, el conjunt òptim de rutes perquè una flota de vehicles satisfaci les demandes d'un seguit de clients—, els serveis a la carta derivats de les vendes del comerç electrònic o la recollida de residus. A més, algunes solucions possibles com el desplegament dels vehicles elèctrics «representen desafiaments addicionals, com ara la planificació del model d'estacions de càrrega», afegeix l'investigador de la UOC adscrit a l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3).

SI-Trans s'alinea amb l'estratègia europea per al transport intel·ligent i verd, que aposta per encoratjar la competitivitat de les indústries de transport i pel desenvolupament d'un sistema de comunicacions eficient en recursos i respectuós amb el medi ambient i que repercuteixi beneficiosament en la societat i l'economia. Segons els experts, però, cal tenir en compte que els sistemes de transport i logística no estan formats només per vehicles contaminants, sinó que les flotes poden ser heterogènies, amb vehicles verds, elèctrics o híbrids, i que inclouen bicicletes i, fins i tot, vehicles no tripulats o d'autoconducció. «Les comunicacions no solament comporten problemes ambientals derivats, per exemple, de l'emissió de gasos, sinó també soroll o embussos, de manera que és urgent augmentar l'eficàcia i la sostenibilitat del sector del transport i la logística», matisa Ángel A. Juan. La nova xarxa d'investigadors liderada per la UOC apunta solucions com l'ús coordinat de dades en temps real i d'inventaris de productes, el disseny i la integració de noves tecnologies derivades de l'anomenada internet de les coses (IoT, en la sigla en anglès), i també l'aplicació d'algorismes d'intel·ligència artificial, mètodes analítics i pràctiques de cooperació, per a afavorir un transport i una logística que siguin amigables des del punt de vista social i mediambiental.

El grup de recerca ICSO ha desenvolupat en projectes nacionals i internacionals diverses famílies d'algorismes: els anomenats biased-randomized, de biaix aleatori, per a reduir la complexitat del temps o espacial dels algorismes estàndard; els simheuristics, que permeten resoldre problemes amb variables aleatòries i restriccions probabilístiques, combinant l'ús de la simulació i l'optimització, i els learnheuristics, caracteritzats per combinar les estadístiques i l'aprenentatge automàtic. El grup actualment impulsa un nou tipus d'algorismes basat en el concepte anomenat optimització àgil (agile optimization), «que permetrà donar resposta en temps real a alguns dels reptes operatius associats amb la introducció de noves formes de mobilitat, com ara el viatge o cotxe compartit (carpooling), el lloguer de vehicle amb conductor (ridesharing) i l'ús temporal de vehicles (carsharing)», aclareix Ángel A. Juan.

El consorci té com a objectiu integrar els esforços que duen a terme diferents grups de recerca a l'Estat en l'àrea del transport i la logística sostenible i intel·ligent per a promoure l'intercanvi de coneixements en aquest àmbit. El projecte també vol impulsar la formació de primer nivell per a joves investigadors del sector, la transferència de coneixement entre universitats i empreses, i la cooperació internacional amb científics i institucions d'altres països europeus i americans, mitjançant, per exemple, la xarxa Iberoamericana de ciutats intel·ligents del Programa Iberoamericà de Ciència i Tecnologia per al Desenvolupament (CYTED). Juntament amb la UOC, participen en el projecte SI-Trans la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Burgos, la Universitat de la Corunya, la Universitat Pablo de Olavide, la Universitat Pública de Navarra, la Universitat de La Laguna, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Politècnica de Madrid i la Universitat Politècnica de València. El Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats finança la xarxa estatal per mitjà de la convocatòria Accions de dinamització de xarxes d'excel·lència, adscrita al Programa estatal de generació de coneixement i enfortiment científic i tecnològic del sistema d'R+D+I (Subprograma estatal de generació de coneixement).

Com a precedent, la UOC va coordinar des de l'any 2016 SmartTransLog@EU, un consorci europeu per a l'organització d'estades d'estudiants, investigadors, professorat i personal de gestió en diversos centres de recerca d'Europa per a analitzar aspectes crítics i específics que s'han de millorar en el sector del transport i la logística.

 

Logo