Esteu aquí

< Tornar
27/11/2017

La fidelitat envers Facebook

Una tesi doctoral de la UOC estudia els factors que contribueixen a fomentar-la


A diferència de la majoria d’estudis, centrats en la fidelitat envers les marques a Facebook, aquest estudi ha intentat descobrir quins són els factors que ajuden a fomentar la fidelitat envers Facebook. Actualment les anàlisis de fidelitat s’han convertit en una prioritat per a totes les empreses. Per aquesta raó hi ha diversos estudis que s’han proposat descobrir quins factors són els que ajuden a generar fidelitat cap a les marques a Facebook. Però curiosament n’hi ha pocs que hagin intentat aplicar aquest esforç a descobrir quins factors són els que ajuden a fomentar la fidelitat envers Facebook. Fernando Doral Fábregas és qui ha desenvolupat aquest estudi —en la seva tesi doctoral, dirigida per Antoni Meseguer Artola i Inma Rodríguez Ardura, professors dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC—, que va sorgir de la combinació de dos conceptes que avui són fonamentals: fidelitat i xarxes socials. Així, doncs, l’objectiu de l’estudi era descobrir quins són els factors que ajuden a fomentar la fidelitat als usuaris de Facebook.

Mètodes de recerca

Després de la revisió de centenars d’articles pertinents, els autors van proposar un model integrat per vuit constructes, entre els quals van establir quinze relacions hipotètiques. La importància d’aquests conceptes en la construcció de fidelitat s’han de comprovar mitjançant treball de camp. L’estudi, centrat en l’ús de Facebook, es va implantar utilitzant un qüestionari autoadministrat, amb el qual es van recollir fins a set-centes respostes d’usuaris de Facebook. L’anàlisi de les dades es va fer aplicant el model d’equacions estructurals, mètode molt complex en el qual es combinen diferents tècniques estadístiques.

Les troballes

Com a resultat, el model va demostrar fiabilitat per a avaluar la validesa de les relacions hipotètiques esmentades i va arribar a troballes interessants. La contribució més important va ser descobrir una relació que no s’havia identificat fins aleshores: l’impacte positiu de la «presència espacial», la sensació de ser transportat mentalment, sobre la «presència social», la sensació d’estar envoltat d’amics en l’entorn virtual. A més, factors com la interactivitat de l’entorn, el nivell òptim d’estimulació dels usuaris, l’assoliment d’estats de flux d’aquests usuaris, i també la seva actitud, van demostrar que eren importants en la construcció de fidelitat envers Facebook. L’estudi ha mostrat per primera vegada nou relacions que no s’havien identificat anteriorment en altres estudis de xarxes socials hedòniques. En aquest treball s’ha establert el paper de diferents factors que intervenen en la construcció de fidelitat a les xarxes socials hedòniques: actitud, interactivitat, presència social i pressió social com a antecedents directes; i presència espacial, nivell òptim d’estimulació i flux com a antecedents indirectes.