Esteu aquí

< Tornar
19/06/2018

Els resultats d'un estudi sobre el càncer a Badalona conviden a potenciar la prevenció del melanoma i el càncer de còlon i recte

L'estudi analitza dades de més de 125.000 pacients atesos entre el 2005 i el 2015 en l'àmbit d'atenció primària de Badalona Serveis Assistencials (BSA)


BSA engegarà un pla d’accions de promoció de la salut sobre aquests dos tipus de càncer que, segons l’estudi, en el període analitzat presentaven una incidència (nombre de casos nous) superior a la mitjana catalana.

Els resultats d’un estudi retrospectiu sobre incidència del càncer que ha analitzat dades extretes de les històries clíniques de 125.427 pacients atesos en l’àmbit d’atenció primària de l’organització sanitària municipal Badalona Serveis Assistencials (BSA) durant un període de deu anys conviden a potenciar les mesures de prevenció del càncer de pell i a insistir en la importància de participar en el Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte. Aquest treball ha analitzat la incidència —nombre de casos nous— de càncer registrada durant el període 2005-2015 en la població analitzada.

L’estudi reflecteix una incidència del melanoma, tant en homes com en dones, superior a la mitjana catalana, que en el període revisat el treball assenyala que era, per als dos sexes, d’uns 11 casos nous cada 100.000 persones. En la població de Badalona analitzada es detecta una tendència a l’alça en l’impacte d’aquest càncer: segons l’estudi, el 2005 el nombre de casos nous se situava, per als dos sexes, entorn dels 10 cada 100.000 persones, mentre que el 2015 es registraven 19 casos nous en homes i 26 casos nous en dones cada 100.000 homes i dones respectivament.

Badalona Serveis Assistencials dissenyarà un pla d’actuacions que pugui contribuir a revertir aquesta tendència. D’entrada, ja es pot avançar que preveu desenvolupar accions per a facilitar la identificació precoç de lesions, i també engegar iniciatives de promoció de la salut, en el marc del programa «Badalona, cap a una ciutat saludable», que posin l’èmfasi en la conscienciació de la ciutadania sobre la importància de la protecció solar, especialment en els infants.

Pel que fa al càncer de còlon i recte, l’estudi assenyala que, entre el 2010 i el 2015, la incidència, o nous casos, en la mostra d’homes analitzada sembla estabilitzar-se entorn dels 100 casos cada 100.000 homes, per sobre de la mitjana catalana del mateix període, que, segons el treball, era de 87 casos cada 100.000 homes. En aquest sentit, és fonamental continuar encoratjant la població a participar en el Programa de detecció del càncer de còlon i recte, que es va arrencar a l’Hospitalet de Llobregat l’any 2000 i es va començar a implantar a Badalona el 2015. Des de BSA, a banda de continuar difonent aquest programa, també es desenvoluparan noves accions de promoció de la salut en aquest àmbit.

Més enllà del melanoma i del càncer colorectal, la incidència en la població inclosa en el treball dels altres tipus de càncer analitzats (de mama, pròstata, pulmó, bufeta, limfoma, renal, d’estómac, pàncrees, neurològic i de coll uterí) és similar segons l’estudi, en termes generals, a la registrada en el mateix període a la resta de Catalunya. En un moment puntual del període analitzat, el treball reflecteix una incidència, o nombre de casos nous, superior, respecte a la mitjana catalana, del càncer de bufeta, però més endavant aquesta diferència s’esvaeix.


Càtedra UOC-BSA

Aquest estudi basat en l’anàlisi de dades massives és fruit de la col·laboració entre BSA i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que el juny del 2016 van constituir la Càtedra UOC-BSA per a la Recerca Aplicada i l’Anàlisi de Dades en Salut. El treball ha durat dos anys i s’ha desenvolupat gràcies al llegat que va decidir destinar a la recerca del càncer un veí de Badalona, Romà Núñez Lloreda.

Més enllà dels resultats obtinguts sobre la incidència del càncer entre els pacients atesos durant deu anys en l’àmbit d’atenció primària de BSA, la iniciativa ha comportat, gràcies a la participació de professionals experts en arquitectura i anàlisi de dades, el desenvolupament d’una plataforma que permet plantejar nous projectes per a avançar en el coneixement d’altres patologies, com les malalties cròniques.

Mitjançant aquesta plataforma analítica, BSA podria, a més, avaluar el grau d’assoliment dels objectius establerts en les polítiques de salut pública que es puguin adoptar a partir dels resultats dels diferents estudis.

En aquest sentit, la gerent de BSA, la doctora Pilar Saura, ha assenyalat que cal destacar la importància d’aquest tipus d’estudis, que «a més de facilitar-nos un coneixement molt valuós, ens permeten dissenyar i posar en marxa, amb molta celeritat, accions fruit d’aquest coneixement que beneficiïn la població».  

Per al coordinador de l’estudi, el professor de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC i investigador del grup de recerca d’aquesta universitat Open Evidence Research Francisco Lupiáñez-Villanueva, «aquest treball demostra la utilitat de l’anàlisi de les dades de la vida real (real world evidence) extretes de la història electrònica de salut per a la presa de decisions i el disseny de polítiques de salut. La plataforma que s’ha desenvolupat permet utilitzar tècniques de dades massives (big data) i intel·ligència artificial aplicades a la salut poblacional».

Al seu torn, el regidor de l’Àmbit de Badalona Justa i Inclusiva i vicepresident del Consell d’Administració de BSA, Francesc Ribot, ha manifestat «la importància d’aquest estudi per a poder prioritzar noves actuacions preventives, de promoció de la salut i de gestió del factors de risc ambientals que, basades en la realitat epidemiològica del càncer a Badalona, ajudin a impulsar un model de ciutat oncosaludable».


Sobre BSA

Badalona Serveis Assistencials és una organització sanitària municipal que té per finalitat prestar serveis integrals de salut i atenció a la dependència al Barcelonès Nord i el Baix Maresme. Amb 16 centres i més de 1.100 professionals, dona cobertura a una població de referència d’unes 429.000 persones.