Esteu aquí

< Tornar
30/10/2017

El rol del professor és més important que no pas la tecnologia

Estudiants i professors analitzen les claus de l'educació en línia


Un estudi de la UOC ha analitzat opinions d'estudiants i professors en línia a Espanya, la Xina, els Estats Units i Mèxic, per a mesurar l'acompliment, eficàcia i eficiència dels programes d'educació. «Les institucions d'educació en línia volen impulsar la confiança dels alumnes, dels docents i de la societat en general. Per això és indispensable comptar amb mecanismes de mesurament», apunta Pilar Gómez-Rey, autora de l'estudi.

Aquesta investigadora va analitzar factors d'èxit en l'educació en línia, segons els docents i els estudiants. Els resultats de l'estudi mostren que els professors perceben com a elements clau l'aprenentatge col·laboratiu i la disposició dels estudiants per a interactuar amb els companys i els docents, i els alumnes destaquen com a més rellevants el contingut, el disseny del curs i la seva satisfacció personal. La recerca conclou que el rol del professor és el principal factor determinant del rendiment dels estudiants, més que no pas la tecnologia utilitzada.

Gómez-Rey també va analitzar el rol del professor en línia fent servir com a cas d'estudi la UOC i una mostra de 925 estudiants. Entre els resultats es destaquen la incorporació d'un nou rol del professor com a promotor d'habilitats per a la vida i el fet que els estudiants consideren els entorns d'aprenentatge en línia cada vegada més intuïtius transparents. També es fa ressaltar la necessitat d'incorporar més recursos audiovisuals.

Amb el títol Quality Evaluation in Education: Two Measurement Instruments for Virtual Learning Environments (Avaluació de la qualitat educativa: dos instruments de mesurament per a entorns d'aprenentatge virtuals), Pilar Gómez-Rey va defensar la tesi doctoral el 27 de setembre passat a la UOC ‒dirigida per Elena Barberà, directora del programa d'Educació i TIC (e-learning), i Francisco Fernández-Navarro, professor titular de la Universitat Loyola Andalusia‒ i va obtenir la màxima qualificació: excel·lent cum laude. La tesi s'emmarca en l'àrea de recerca de qualitat de l'educació virtual i aporta contribucions per a mesurar la qualitat, de diferents aspectes i a diferents nivells d'abstracció, dels programes en línia.