Esteu aquí

Resultats

  • VIÑAS, C; TORRENT, J; GUILLÉN, M. (2020). "Knowledge Workers and Job Satisfaction: Evidence from Europe". Journal of the Knowledge Economy. 11 (1), pàg. 256 - 280. ISSN: 1868-7865. DOI. 10.1007/s13132-018-0541-1
  • VIÑAS, C; GUILLÉN, M; TORRENT, J. (2019). "Job Characteristics and Life Satisfaction in the EU: a Domains-of-Life Approach". Applied Research in Quality of Life. pàg. 1 - 30. ISSN: 1871-2584. DOI. 10.1007/s11482-019-09720-5
  • TORRENT, J; VELAZCO, J; VIÑAS, C. (2018). "Knowledge-Based Work and Job Satisfaction: Evidence from Spain". Journal of the Knowledge Economy. 9 (2), pàg. 575 - 612. ISSN: 1868-7865. DOI. 10.1007/s13132-015-0349-1
  • VIÑAS, C; GUILLÉN, M; TORRENT, J. (2018). "Job characteristics and life satisfaction in Europe: A domains-of-life approach". UNIVERSITETET I OSLO .
  • VELAZCO, J; TORRENT, J; VIÑAS, C. (2014). "Job satisfaction of Spanish knowledge-based workers: Characterization and determinants". IN3 - Internet Interdisciplinary Institute.
  • TORRENT, J; FICAPAL, P; DIAZ, Á; JIMÉNEZ, A.I; CURÓS, P; SOLER, I; VIÑAS, C. (2012). L'empresa gironina a l'economia del coneixement. Noves fonts de productivitat i competitivitat?. GIRONA: Edicions de la Universitat de Girona. ISBN: 978-84-8458-393-6.
  • TORRENT, J; DIAZ, Á; FICAPAL, P; JIMÉNEZ, A.I; VIÑAS, C; SOLER, I; RUIZ, M; BELLMUNT, È; MARTÍNEZ, J; MORÉ, T. (2010). "Estudi sobre l'adopció i l'ús de les TIC a les microempreses del sector del comerç, 2010. Estructura i elements de valor de la microempresa comercial a Catalunya.". Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya.
  • TORRENT, J; DIAZ, Á; FICAPAL, P; JIMÉNEZ, A.I; VIÑAS, C; SOLER, I; RUIZ, M; BELLMUNT, È; MARTÍNEZ, J; MORÉ, T. (2010). "Estudi sobre l"adopció i ús de les TIC a les microempreses del sector del turisme, 2010. Estructura i elements de valor de la microempresa turística a Catalunya. Anàlisi de la font primària d"informació.". Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya.
  • TORRENT, J; DIAZ, Á; FICAPAL, P; JIMÉNEZ, A.I; VIÑAS, C; SOLER, I; RUIZ, M; BELLMUNT, È; MARTÍNEZ, J.F; MORÉ, T; SALLENT, J. (2010). "TIC Microempreses Comerç. Estudi sobre l'adopció i l'ús de les TIC a les microempreses del sector del comerç, 2010. Estructura i elements de valor de la microempresa comercial a Catalunya".
  • TORRENT, J; DIAZ, Á; FICAPAL, P; JIMÉNEZ, A.I; VIÑAS, C; SOLER, I; RUIZ, M; BELLMUNT, È; MARTÍNEZ, J.F; MORÉ, T. (2010). "TIC Microempreses Turisme. Estudi sobre l"adopció i l"ús de les TIC a les microempreses del sector del turisme, 2010. Estructura i elements de valor de la microempresa turística a Catalunya".