Esteu aquí

Resultats

  • THEBEN, A; ARANDA, D; LUPIÁÑEZ, F; PEÑA, I; PORCU, F. (2021). "Participación y ciudadanía activa de los jóvenes a través de Internet y las redes sociales. Un estudio internacional = Participació i ciutadania activa dels joves a través d'Internet i les xarxes socials. Un estudi internacional". BiD:Textos universitaris de biblioteconomia i documentació. (46), ISSN: 1575-5886. DOI. 10.1344/BiD2020.46.02
  • FERNÁNDEZ, P.M; ARANDA, D; MOYANO, S; SAMPEDRO, V. (2021). "Digital youth work: a systematic review with a proposal". Social Work Education. pàg. 1 - 19. ISSN: 0261-5479. DOI. 10.1080/02615479.2021.1971187
  • MOHAMMADI, L; MARTÍNEZ, S; ARANDA, D. (2021). "You Have a New Super Power: Ethics of Oocyte Cryopreservation". A: WANG, W. Infertility and Assisted Reproduction. London: InTech. Open Access Publisher, pàg. 111 - 126. ISBN: 978-1-83962-825-2.
  • ARANDA, D; SÁNCHEZ, J.; MOHAMMADI, L. (2020). "Perception and self-assessment of digital skills and gaming among youth: A dataset from Spain". Data in Brief. 28 pàg. 1 - 6. ISSN: 2352-3409. DOI. 10.1016/j.dib.2019.104957
  • FERNÁNDEZ, P; SAMPEDRO, V; ARANDA, D; MOYANO, S. (2020). "Educación social digital: una revisión sistemática".
  • ARANDA, D; SÁNCHEZ, J.; MARTÍNEZ, S; NAVARRO, V; LALUEZA, F; CREUS, A.S; ESTANYOL, E; MONTAÑA, M; SANZ, S; MENESES, J; PLANELLS, A.J; CLARES, J. (2020). Ludoliteracy: Videojuegos, competencia digital y aprendizajes. BARCELONA: Universitat Oberta de Catalunya. ISBN: 978-84-09-13481-6.
  • MOHAMMADI, L; ARANDA, D; MARTÍNEZ, S. (2019). "The narratives of fertility clinic's websites in Spain". El Profesional de la Información. 28 (2), pàg. 1 - 13. ISSN: 1386-6710. DOI. 10.3145/epi.2019.mar.19
  • ARANDA, D; SÁNCHEZ, J.; MOHAMMADI, L. (2018). "An overview of use, knowledge and perceptions of the Internet in Spain". Data in Brief. 19 pàg. 1498 - 1503. ISSN: 2352-3409. DOI. 10.1016/j.dib.2018.06.015
  • ARANDA, D; SÁNCHEZ, J.; MARTÍNEZ, J.F; MENESES, J. (2018). "The impact of digital practices on the perception of risks and benefits of digital gaming". Catalan Journal of Communication & Cultural Studies. 10 (2), pàg. 247 - 264. ISSN: 1757-1898. DOI. 10.1386/cjcs.10.2.247_1
  • ARANDA, D; SÁNCHEZ, J.; PLANELLS, A.J; SANZ, S; ESTANYOL, E; MONTAÑA, M. (2018). Game & Play: La cultura del juego digital. SEVILLA: Egregius Ediciones. ISBN: 978-84-17270-47-6.