Esteu aquí

Resultats

  • IRIBARREN, T. (2018). "Mireia Munmany Muntal, 'La gestió del patrimoni literari. Conceptualització i anàlisi comparativa dels models català i anglès', Tarragona, Publicacions Universitat Rovira i Virgili, 2017". Revista de Filología Románica. 35 pàg. 279 - 282. ISSN: 0212-999X. DOI. 10.5209/RFRM.61700
  • FIGUERAS, N. (2018). "Ferran Agulló i la seva obra en la creació de la marca Costa Brava". A: CASACUBERTA, M; PERERA, A.; VILALLONGA, M. La construcció literària del territori. Costa Brava i Empordà. GIRONA: Documenta Universitària, pàg. 153 - 189. ISBN: 9788499844367.
  • FIGUERAS, N. (2018). "Veraneo termal, literatura y prensa en Cataluña. El Montseny y Les Guilleries a fines del siglo XIX e inicios del XX". A: FIGUERAS, N; PUIGVERT, J.M. Balnearios, veraneo, literatura. Agua y salud en la España contemporánea. MADRID: Marcial Pons, pàg. 313 - 359. ISBN: 9788491235910.
  • PUIGVERT, J.M; FIGUERAS, N. (2018). Balnearios, veraneo, literatura. Agua y salud en la España contemporánea. MADRID: Marcial Pons. ISBN: 9788491235910.
  • IRIBARREN, T. (2017). "Subaltern mediators in the Digital Landscape: the Case of Video Poetry". Target: International Journal of Translation Studies. 29 (2), pàg. 319 - 338. ISSN: 0924-1884. DOI. 10.1075/target.29.2.07iri
  • GATELL, M; IRIBARREN, T. (2017). "Spanish Civil War and woman's condition in the Catalan novel: Pedra de tartera, by Maria Barbal [Guerra civil y condición de la mujer en la novela catalana: Pedra de tartera, de Maria Barbal]". Alpha. (45), pàg. 157 - 170. ISSN: 0716-4254. DOI. 10.4067/S0718-22012017000200157
  • IRIBARREN, T. (2017). "Notes about the English short story in Catalonia during the Republic [Notes sobre el conte en llengua anglesa a Catalunya durant la República]". Quaderns: revista de traducció. (24), pàg. 91 - 103. ISSN: 1138-5790.
  • NICOLAU, A. (2017). "Aspects of current motherhood in the 'Duracell's bunny with the drum' by Marta Galán [Aspectos de la maternidad actual en 'El conejito del tambor de Duracell' de Marta Galán]". Feminismo/s: revista del Centro de Estudios sobre la Mujer de la Universidad de Alicante. (30), pàg. 169 - 191. ISSN: 1696-8166. DOI. 10.14198/fem.2017.30.09
  • IRIBARREN, T; OLIVER, A; PEIRÓ, E. (2017). "Traduccions a Internet: el cas de L'illa dels pingüins, d'Anatole France, en traducció de J.F. Vidal Jové". A: BACARDÍ, M; GODAYOL, P. Traducció i franquisme. LLEIDA: Editorial Punctum, pàg. 139 - 152. ISBN: 978-84-945790-5-9.
  • IRIBARREN, T. (2017). "Las Humanidades Digitales". A: CORDÓN, J.A; GARCÍA, A; GÓMEZ, R. Fuentes especializadas en Ciencias Sociales y Humanidades. MADRID: Ediciones Pirámide, pàg. 441 - 473. ISBN: 978-84-368-3790-2.