Esteu aquí

Contacte
Xalabarder Plantada, Raquel

El grup de recerca Dret d’internet té com a objectiu analitzar els problemes jurídics derivats de la implantació de la tecnologia digital i d’internet en el dret. Concretament, s’examinen la propietat intel·lectual i industrial, les dades de caràcter personal, la privacitat i els drets d’imatge, la protecció dels consumidors i els usuaris de comerç electrònic, la responsabilitat dels proveïdors de serveis a internet, la resolució de conflictes en línia i les noves formes de delinqüència d’aquests drets, tot en un context de globalització normativa (inclosa l’observança internacional de drets) i de mercats.

Aquesta anàlisi jurídica es fa des d’una perspectiva interdisciplinària, que permet el treball conjunt i l’enriquiment comú de les diverses experteses jurídiques, sense renunciar a la necessària especialització que requereix tota recerca jurídica.

L’equip investigador té una experiència acreditada molt àmplia en l’anàlisi de les implicacions jurídiques derivades de la tecnologia digital i d’internet.

Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis