Se encuentra usted aquí

Inicio: 01/01/2014
Fin: 30/04/2017
Convocatoria
Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca de Catalunya - Grups Consolidats (SGR - GRC 2014)
El grup de recerca Mediaccions té com a temàtica principal l’estudi de la cultura i la comunicació digital, i en concret l’anàlisi de les transformacions de les pràctiques culturals relacionades amb les mediacions tecnològiques. El seu enfocament és interdisciplinari i es fonamenta en els àmbits de l’antropologia social i cultural, la comunicació, l’art, estètica i cultures visuals, l’estudi social d’Internet, i els estudis de ciència, tecnologia i societat. L'interès del grup es concreta en el desenvolupament d’investigacions sobre les transformacions de diferents formes culturals (cinema, art, joc, fotografia, vídeo) i les pràctiques emergents vernaculars de la cultura digital (siguin vinculades a les indústries creatives, creacions independents o procedents de la cultura popular) en el context de la vida quotidiana. En el marc de la seva aproximació crítica a la cultura digital, centren molt particularment la seva atenció en aquells processos socials on es qüestiona la normativitat establerta i on es poden identificar elements potencialment innovadors, atenent tant al canvi com a la continuïtat. A Mediaccions estableixen un nexe entre l’anàlisi dels fenòmens culturals i l’aplicació de les tecnologies a la seva pròpia pràctica de recerca. En aquest sentit, un dels eixos principals de l’activitat del grup és la innovació metodològica; partint de les metodologies qualitatives i del treball de camp etnogràfic, volen reflexionar sobre la pròpia producció de coneixement i la seva relació amb els objectes d’estudi.