Se encuentra usted aquí

Inicio: 01/09/2009
Fin: 30/04/2014
Convocatoria
Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca de Catalunya - Grups Emergents (SGR - 2008)
El grup de recerca mediaccions té com a temàtica principal l¿estudi de la cultura digital i les transformacions de les pràctiques culturals a través de les mediacions tecnològiques. . Fins ara, el nostre treball s¿ha concretat en el desenvolupament d¿investigacions sobre la cultura digital, analitzant les transformacions de diferents práctiques culturals -cinema, art, joc, producció amateur en fotografia i vídeo, periodisme ciutadà, gènere i presentació del cos- en diferents entorns tecnològics -comunitats virtuals, webs, xarxes socials com flickr o YouTube, blogs, et